ESPAÑOLCATALÀ ENGLISH
Caricatures

La realització d’aquest tipus de dibuixos està totalment condicionada per cada encàrrec concret.

Es tracta de crear una il·lustració a partir de la informació, els suggeriments i diverses imatges en fotografia en què es reflecteixin les característiques més destacades de la persona a qui va dirigida l’obra per tal que s'hi vegi reflectida, ja sigui per la semblança física dels personatges protagonistes, per l’ambientació o per les dues coses alhora.

Personalitzats
Els dibuixos es personalitzen en el tema a tractar jugant amb elements de l’ambientació però sense que hi hagi d’haver cap personatge amb una semblança real de la fesomia 
 


01 

02

03

04  

05  

06 

07

08

09

10 

11

12 

13

14

15

16  

17

18 
19
19
 20
20
 21
21
 22
22
 23
23
 24
24

 

Distribuït per: Micrologic SLU